هرگز نخواهی فهمید تا وقتی که برایت اتفاق بیفتد!

چه حسیه براورده شدن ارزوی 5 ساله؟

چه حسیه کسی رو که 5 سال فقط صداشو گوش کردی و با دونه دونه ی اهنگاش زندگی کردی ببینی؟

من؟

من فقط نگاش کردم و البته! تا تونستم همراهش فریاد زدم.تو این 5 سال به اندازه ی کافی صداشو گوش کرده بودم.اما حالا وقتش بود که فقط نگاش کنم و نگاش کنم.

عنوان رو نوشتم:هرگز نخواهی فهمید تا وقتی که برایت اتفاق بیفتد!

بله!تا وقتی که برایت اتفاق بیفتد و با بند بند وجودت احساسش کنی فقط میفهمی....حتی اگه ته خیالباف بودن باشی-مثل من.

کاش میشد زمانو نگه میداشتم توی اون یک ساعت و نیم.موقعی که همراهت داشتم میخوندم نه صرفا فقط صدای ضبط شدت.


  • Violet shin

دختری که روی ابرها قدم میزند...!

برای فراموش نکردن روزهای نوجوانی ام هر چرت و پرتی ممکن است اینجا بنویسم!

Designed By Erfan Powered by Bayan